01-01-17: Beste leden . Graag willen we u vragen om de verenigingslijst van onze viswateren op te komen halen in de kantine.
Deze lijst zal met een controle door bevoegde ambtenaren samen met de vispas getoond moeten worden om zo juridisch volledig ingedekt te zijn. Het is jammer dat we in dit digitaal tijdperk nog blaadtjes moeten overleggen om aan te tonen dat we goed bezig zijn. De verenigingslijst ligt klaar in de kantine dus wip even binnen op de Droomvijver als je komt vissen en vul hem in en neem hem mee. Bij voorbaat dank.

01-01-2017: Voor de recreant is het niet nodig om een vispas in bezit te hebben.Waneer men in bezit is van een dagkaart zijn alle rechten en plichten gedekt.

01-01-17: Pas vanaf 1 april tot de laatste zaterdag van mei mag niet met kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm), een stukje vis of met een dode vis worden gevist. Naast deze gesloten tijd voor aassoorten geldt in diezelfde periode ook een gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars.