ALGEMEEN REGELEMENT

Algemeen Reglement HSV ” Haal Op ” 01-01-2020

– Iedere hengelaar is verplicht in het bezit te zijn van een geldige VISPAS en dient zich te
kunnen legitimeren d.m.v. paspoort of identiteitsbewijs en alle vergunningen zijn strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar.
– Iedere hengelaar is verplicht op het eerste verzoek van een door het bestuur aangewezen en
als zodanig herkenbaar en bevoegd zijnde controleur de benodigde vergunningen te tonen.
– Haal op kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van goederen
of voor ongelukken of letsels.
– Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor aangewezen stalling geplaatst te worden.
Vrijstelling voor invaliden mogelijk door aanvraag mobilieteits pas.
– Het is streng verboden handelingen te verrichten die schade veroorzaken aan de begroeiing,
gebouwen en andere eigendommen van ” Haal op “.
– Afval e.d. dient men mee terug te nemen.De Vervuiler betaald.
– Alcohol/drugs/kampvuur en geluidsapparatuur zijn verboden.Gasstelletje toegestaan.
– Het gebruik van zonneschermen/tenten zijn verboden.
Alleen Bivy tenten zijn toegestaan (180 gr open ).
Deze mogen geen hinder veroorzaken voor andere vissers en wandelaars.
– Op de Droomvijver is gepaste kledij verplicht(geen badmode).
– Het gebruik van een onthaak mat en een deugdelijk schepnet is verplicht .
Leefnetten zijn verboden.
– Er mag met 2 hengels gevist worden, ieder met 1 lijn waaraan 1 haak.
Indien men zich van de hengel verwijderd moet de haak uit het water gehaald worden.
Gevlochten hoofdlijn is verboden.
Verboden te vissen tussen het riet of in het lelie bed.
– Het gebruik van dreggen (max 3 )bij kunstaas (spinners,lepels)is toegestaan.
– Recht vooruit vissen tot max. de helft van de vijver i.v.m. medevissers.
– Indien men met drijvende korst vist mag men slechts met 1 hengel vissen.
HET IS JEUGDLEDEN TOT 14 JAAR VERBODEN MET DE DRIJVENDE KORST TE VISSEN.
– Carpkit (medische verzorging voor de karper ) gewenst.
– Voeren in alle redelijkheid. Voor voeren is verboden.Spothengel is toegestaan.
– Het voeren met aardappels, mestsoorten( o.a duivenmest ) en slachtproducten is verboden.
– Voerboot alleen toegestaan op de Koumenvijver.
– Op de Koumen vijver mag gevist worden vanaf een half uur voor zonsopgang
tot een half uur na zonsondergang.
– Vissen buiten de officieel openingstijden is verboden. Nachtvissen is verboden.
Het bestuur van ” Haal op “kan hiervan doen of laten afwijken.

Verboden om vis mee te nemen of te doden.
Namens het Bestuur wensen we u veel vis plezier.

Font Resize