ALGEMEEN REGELEMENT

Algemeen Reglement   HSV ” Haal Op ”   01-01-2021

–  Iedere hengelaar is verplicht in het bezit te zijn van een geldige VISPAS en Verenigingslijst en dient zich te

   kunnen legitimeren d.m.v. paspoort of identiteitsbewijs.

   Alle vergunningen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

–  Iedere hengelaar is verplicht op het eerste verzoek van een door het bestuur aangewezen en

   als zodanig herkenbaar en bevoegd zijnde controleur de benodigde vergunningen te tonen.

–  Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor aangewezen stalling geplaatst te worden.

   Vrijstelling voor invaliden mogelijk door aanvraag mobiliteiten pas mits hij in bezit is van

   door de gemeente verstrekte Invaliden kaart.

–  Het is streng verboden handelingen te verrichten die schade veroorzaken aan de begroeiing,

   gebouwen en andere eigendommen van ” Haal op “.

–  Afval e.d. dient men mee terug te nemen. De Vervuiler betaald.

–  Alcohol/drugs/kampvuur en geluidsapparatuur zijn verboden. Gasstelletje toegestaan.

–  Het gebruik van zonneschermen/tenten zijn verboden. Alleen Bivy tenten zijn toegestaan (180 gr open ).

   Deze mogen geen hinder veroorzaken voor andere vissers en wandelaars.

–  Op de Droomvijver is gepaste kledij verplicht (geen badmode).

–  Het gebruik van een onthaak mat en een deugdelijk schepnet is verplicht . Leefnetten zijn verboden.

–  Er mag met 2 hengels gevist worden, ieder met 1 lijn waaraan 1 haak.

   Indien men zich van de hengel verwijderd moet de haak uit het water gehaald worden.

   Gevlochten hoofdlijn is verboden.

   Verboden te vissen tussen het riet of in het lelie bed.

   Het gebruik van dreggen ( max 3 )bij kunstaas (spinners ,lepels) is toegestaan.

–  Recht vooruit vissen tot max. de helft van de vijver i.v.m. medevissers.

–  Indien men met drijvende korst vist mag men slechts met 1 hengel vissen.

   HET IS JEUGDLEDEN TOT 14 JAAR VERBODEN MET DE DRIJVENDE KORST TE VISSEN.

–  Carp kit (medische verzorging voor de karper ) gewenst.

–  Voeren in alle redelijkheid. Voor voeren is verboden. Spothengel is toegestaan.

–  Het voeren met aardappels, levend aas (uitgezonderd maden en wormen ) ,

   mestsoorten ( o.a. duivenmest ) en slachtproducten is verboden.

–  Voerboot alleen toegestaan op de Koumenvijver.

–  Op de Koumenvijver mag gevist worden vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na

   zonsondergang. Nachtvissen is verboden

–  Vissen buiten de officieel openingstijden is verboden. Het bestuur kan hiervan doen of laten afwijken.

–  Haal op kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van goederen of voor

   ongelukken of letsels.

Verboden om vis mee te nemen of te doden.

Namens het Bestuur wensen we u veel vis plezier.

Lettertype formaat aanpassen
error: Content is beschermd !!
Scroll naar top