AVG

AVG verklaring
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Hsv Haal Op het AVG-programma geheel of gedeeltelijk
heeft doorlopen. Hsv Haal Op verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Hsv Haal Op heeft doorlopen om te voldoen
aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van
toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van
de situatie.
Hsv Haal Op begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten
controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Hsv Haal Op
kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de
wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Hsv Haal Op zijn te vinden op de volgende pagina(‘s)
van deze verklaring.


Aldus opgemaakt te Gorinchem,


d.d. 23-10-2019,


door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

error: Content is beschermd !!
Scroll naar boven