Digitalisering krantenartikelen : Hoensbroek krijgt visvijver

Droombeeld wordt werkelijkheid Hoensbroek krijgt visvijver van 8 hectaren nabij het kasteel