Digitalisering krantenartikelen : Haal Op 10 jaar

Sportvrienden

Op 12 december 1962 bestaat Haal Op 10 jaar

In die tijd is zij gegroeid van clubje tot grote vereniging niet allen telt Haal op nu veel leden en is haar financiele toestand voortreffelijk maar ook bezit zij een eigen viswater dat in en buiten Nederland bekendheid heeft. Dit alles denken wij op de eerste plaats aan onze voorzitter de heer Hilgers die van haar bestaan af de vereniging heeft geleid en voortgestuwd . Onschatbaar zijn zijn verdiensten en zonder te kort te doen aan andere mogen wij zeggen dat wij vooral aan hem de grote populariteit van Haal Op te danken hebben Daarom werd door vele leden van Haal op de wens te kennen gegeven de heer Hilgers een deugdelijke blijk van waardering aan te bieden . Met dit doel werd op de j.l. gehouden algemene vergadering een huldigingscomite benoemd . Dit comite wilt u thans voorstellen een inzameling te houden en zullen u binnenkort bezoeken om uw bijdrage te innen Uw bijdrage kan ook worden gestort op giro nr.1049708 t.n.v. de heer C. Knepers, Kastanjelaan 4 ,Hoensbroek .

Bij voorbaat onze hartelijke dank

Het huldigingscomite

error: Content is beschermd !!
Scroll naar boven