Digitalisering krantenartikelen : Ministerie van sociale zaken en volksgezondheid

Ministerie van sociale zaken en volksgezondheid
Directie voor de arbeidsvoorziening

Aan het bestuur van de hengelsportvereniging Haal op
p/a de heer F.H. Hilgers
Kastanjelaan 4
Hoensbroek

SGravenhage 21 april 1961

Aanleg visvijver te Hoensbroek

Blijkens mededeling van het hoofd van het hoofd van het district Zuid te sHertogenbosch is het bovengenoemde object inmiddels buiten het kader van de aanvullende werkgelegenheid uitgevoerd In verband hiermede wordt de voor dit object dd 30 juli 1959 afgegeven subsidietoezegging hierbij ingetrokken,

De directie voor de arbeidsvoorziening ,
De directeur van de Rijksdienst voor de aanvullende werkgelegenheid

error: Content is beschermd !!
Scroll naar boven