JAARVERSLAG H.S.V. "HAAL OP" OVER HET JAAR 2019

Welkomst woord gesproken door Mat Steijaert

Bestuur.

De samenstelling van het bestuur 2019 was als volgt.

Mat Steijaert. Secretaris………………………………….. Kandidaat Voorzitter

Ton Cleiren.Bestuurslid/visstand beheer……………Aftredend en Herkiesbaar

H Linssen Bestuurslid

Ger Schepers. Bestuurslid/Wedstrijd commissie.

Jan Tamminga. Bestuurslid /wedstrijd commissie.

Peter Vos Kandidaat ………………………………… Secretaris

Justin Berger Kandidaat ………………………………. Penningmeester

Na unanieme stemming zijn alle kandidaten gekozen

Het bestuur hield 10 vergaderingen en bezocht de ledenvergadering van de Limburgse federatie en de Gemeente Heerlen.

FINANCIËN.

Het afgelopen jaar was financieel gezien goed.

Mede door de gestegen leden aantal hebben we het jaar positief afgesloten.

2019 is het ledenaantal 654 ( +45 ) 2019 geen subsidie meer.

Bodywarmers voor bestuursleden en vrijwilligers

Vrijwilligers etentje gehad

Grasmaaier ingeruild tegen een nieuwe grasmaaier

Roeibootje gekocht.

Kascontrole uitgevoerd.

Goed verkoop van dagkaarten en jaarvergunningen

Kantinebeheerders/controleurs/vrijwilligers

Het team kantinebeheerders bestaat momenteel uit:Jan Carris, Hans Vermeer,Baps en Onne ,Alice, Harry. Ger en John .Kenny gaat ons versterken. Toekomstig Buitencontroleur ( Edwin de Bruyn ) Bij deze bedankt het bestuur zich voor hun inzet en aanwezigheid in het afgelopen jaar. Nieuwe webmaster Kenny ( tips naar Kenny Goossen sturen ) Buitenploeg bedanken voor al hun werk

WEDSTRIJDEN


De belangstelling van de door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden was dit jaar prima. De wedstrijdcommissie heeft zich dit jaar wederom enorm ingespannen om alles goed te laten verlopen en dit is opnieuw gelukt.

2019
Witvis: 25x wedstrijden 2x uitwedstrijden

Karper: 9x nachtvissen 3x nachtwedstrijd.

Gepland is 2020:
Witvis: 29x wedstrijd 2x uitwedstrijd.

Karper : 11x nachtvissen

Hoogstwaarschijnlijk zullen 3 nachtsessies vervangen worden door nachtwedstrijden. Koumen: Verwachte interesse niet voorhanden (geen respons ) De wedstrijdcommissie bestond het afgelopen jaar uit G. Schepers. Jan Tamminga, Jan visser ,Hans Vermeer,John Robben + jun. Het bestuur bedankt langs deze weg de wedstrijdcommissie voor hun inzet en ziet met vertrouwen het wedstrijdgebeuren in de toekomst tegemoet. Clubkampioenschap zijn nu 4 wedstrijden ( feeder en vaste stok. ) Ook gaan we pauzes invoeren zolang een meerderheid hier ook voor is

VISSTAND- EN WATERBEHEER 

Uitgezette vis: …….de Droomvijver. 1000 kg karper vijver

Planning 2020:.…………50 kg karper . Koumen .…………

De Droomvijver .1000 kg Karper gemengd.

Opnieuw gaan wij komend seizoen 700 kg bijvoer bestellen.( verbeterde kwaliteit ) Totaal Budget ongeveer € 7000

Evaluatie 2019-Planning 2020.


Huurcontracten zijn nog steeds niet rond. Zonnecellen gerealiseerd ( kosten worden vergoed ) De pompen hebben hun werk weer goed gedaan.. Keuken en kantine zullen samen gevoegd worden i.v.m plaats gebrek buitendienst (stalling materiaal. ) vergunning aanvraag afgewezen voor het plaatsen van een materiaal loods Buitenhoeken vijver 2 zullen worden hersteld naar de ouwe situatie met ronde korven in de hoeken ter bescherming van de vissen ( Aalscholver ). Kortom ,we zullen proberen de vijver weer een natuurlijke look te geven. Onder constructie. Nieuwe site is in de lucht. Kantine prijzen zijn aangepast doordat we goedkoper kunnen inkopen ( personeel en tijd )

Rondvraag::Antwoorden rondvraag:


TOT BESLUIT Het bestuur dankt alle leden voor het in hun gestelde vertrouwen en een speciaal woord van dank voor de leden die zich op een of ander wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt in het afgelopen jaar.

Hoensbroek, Maart 2020

Voorzitter Mat Steijaert.

Scroll naar top