NACHTVIS REGELEMENT

NACHTVISREGELEMENT

Reglement nachtvissen
Tijdens het nachtvissen gelden de volgende regels als aanvulling op het algemeen
reglement van ”HSV Haal Op”

1. Een ieder die wil nachtvissen dient zich in te schrijven. Max. 25 deelnemers.
2. Inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per persoon, te voldoen bij inschrijving.
3. Tenten worden maximaal 5 meter van de hengels opgesteld, niet op het wandelpad.
De tent mag niet opvallen in de omgeving dus legergroen of camouflage.
Voor de kantine is gereserveerd voor de controleurs/begeleiders.
4. Tijdens het vissen wordt de stek niet verlaten.
Zodra dit wel geschied, hengels inhalen.
5. Tijdens de nachturen wordt de vijver NIET verlaten en wordt er niet heen en weer
gelopen.
6. De controleur behoud het recht personen van de vijver te verwijderen.
7. Nachtvissen is van sluitingstijd van de poort tot opening van de poort.
Na sluiting van de poort alleen vissers die aan het nachtvissen meedoen op de vijver,
dus toeschouwers en huisdieren van de vijver af.
8. Gedurende het verblijf dient men de visstek netjes te houden en bij vertrek netjes
achter te laten. Afval mee naar huis nemen.
9. Geen lawaai, open vuur of spelen op de vijver.
10. Nachtvissen is enkel toegestaan voor seniorenleden van de vereniging.
Een jeugdlid mag alléén meevissen onder begeleiding van een seniorenlid.
Het seniorenlid heeft de volledige verantwoording over het jeugdlid.
11. U mag het gebruik van andere visstekken niet belemmeren, recht vooruit vissen.
12. Zolang de kantine open is, de grote behoefte op het toilet te doen.
Is de kantine gesloten, dan dient men de grote behoefte in de struiken te doen
en goed te begraven. Bij het wederom aantreffen van de grote behoefte is het
nachtvissen voor 2020 voorgoed afgelopen.
13. Gevlochten hoofdlijn is verboden.
14. Een seniorenlid kan een introducé inschrijven voor het nachtvissen.
De kosten voor een introducé bedragen € 15,- per nacht.
Het seniorenlid heeft de volledige verantwoording over de introducé.
15. Er worden maatregelen getroffen als men zich niet houd aan een van deze regels.
(VERWIJDERING MOGELIJK )
Namens het bestuur een prettige avond/nacht.

Font Resize