NACHTVISSEN

Nachtvis evenementen HSV Haal op de Droomvijver

Vanaf 4 juli start het nachtvissen weer volgens het protocol

De deelnemer aan het nachtvissen wordt geacht de algemene geldende corona maatregelen strikt na te leven Houdt dus ook hier voldoende afstand tot elkaar!! Max 1 persoon per tent tenzij woonachtig op hetzelfde adres (controle mogelijk via vispas) Tenten moeten minimaal 7,5 – 10 meter uit elkaar staan  BIJ NIET NALEVEN VAN DE REGELS BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT OM U UIT TE SLUITEN VAN DEELNAME IN HET VERVOLG . Hopende op jullie medewerking en begrip . Bestuur hsv haal op

Nachtvis datums

04-07 

22-08 

05-09 

19- 09 

03-10 

31-10 

28-11 

Font Resize