NACHTVISSEN

Nachtvis evenementen HSV Haal op de Droomvijver

De deelnemer aan het nachtvissen wordt geacht de algemene geldende corona maatregelen strikt na te leven Houdt dus ook hier voldoende afstand tot elkaar!! Max 1 persoon per tent tenzij woonachtig op hetzelfde adres (controle mogelijk via vispas) Tenten moeten minimaal 7,5 – 10 meter uit elkaar staan  BIJ NIET NALEVEN VAN DE REGELS BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT OM U UIT TE SLUITEN VAN DEELNAME IN HET VERVOLG . Hopende op jullie medewerking en begrip . Bestuur hsv haal op

Nachtvis datums


NACHTVISREGELEMENT

Men wordt geacht de algemeen geldende corona maatregelen
strikt na te leven. zie de flyers !

 1. Op de nachtvis datum is vijver 1 voor vissers die niet deelnemen aan het
  nachtvissen geopend tot uiterlijk 15:00, daarna worden zij verzocht om plaats
  te maken voor de deelnemers die zijn ingeschreven voor het nachtvissen.
 2. Vanaf 15:30 kunnen leden die zijn ingeschreven voor het nachtvissen eerst
  de betaling voldoen en daarna een steknummer loten, dit om een vroege
  bezetting van voorkeurs stekken te voorkomen en iedere deelnemer aan het
  nachtvissen een gelijke kans te geven op een bepaalde stek !
 3. Voor de kantine is gereserveerd voor de controleurs / begeleiders.
 4. Tijdens het vissen wordt de stek niet verlaten, zodra dit wel geschied dient
  men de hengels in te halen. Haak uit het water !
 5. Tijdens de nachtelijke uren wordt de vijver NIET verlaten en wordt er niet
  heen en weer gelopen.
 6. Nachtvissen is van sluitingstijd van de poort tot opening van de poort.
 7. Na sluiting van de poort alleen vissers die aan het nachtvissen meedoen op
  de vijver, dus toeschouwers en huisdieren van de vijver af.
 8. Gedurende het verblijf dient men de visstek netjes te houden en bij vertrek
  ook weer netjes achter te laten. Afval zelf mee naar huis nemen.
 9. Geen lawaai, open vuur of “ spelen ” op de vijver.
 10. Nachtvissen is enkel toegestaan voor seniorenleden van de vereniging.
 11. Een jeugdlid mag alléén meevissen onder begeleiding van een senior lid.
 12. Het senior lid heeft de volledige verantwoording over het jeugdlid.
 13. U mag het gebruik van andere visstekken niet belemmeren, recht vooruit
  vissen.
 14. Zolang de kantine geopend is, de grote boodschap op het toilet doen.
 15. Is de kantine gesloten, dan dient men de grote boodschap in de struiken te
  doen en goed te begraven.
  Bij het wederom aantreffen van de grote boodschap is het
  nachtvissen voor 2020 voorgoed afgelopen.
 16. Gevlochten hoofdlijn is verboden.
  Namens het bestuur een prettige avond/nacht.
Lettertype formaat aanpassen