Digitalisering Krantenartikelen : Schaatsen op de droomvijver

Hoewel de niet schaatsers met de kerstdagen ook wel geen hond in de pot zullen vinden troffen de schaatsliefhebbers het tafeltje gedekt bij Kasteel Hoensbroek. Hier konden zij op de prachtige ijsvlakte van de Droomvijver hun liefhebberij uitleven. Helaas was de pret van korte duur

Wie herinnert zich bij het lezen van dit opschrift niet de actie Gluck auf in de jaren 1958-59 waardoor het mogelijk werd dat in het waterarme Zuid limburg de mijnwerkers een eigen viswater kregen. Zoals men zich zal herinneren was voor de uitvoering van dit grootste plan een grondkapitaal van fl10.000,- nodig waarover de vereniging Haal Op te Hoensbroek moest kunnen beschikken ten einde zich van de door verschillende instanties toegezegde medewerking te kunnen verzekeren.Die 10.000 zijn toen door giften en renteloze voorschoten van bonden bijeen gebracht en het gevolg is geweest dat de droomvijver werkelijkheid is geworden en dat wij in ons juni nummer van 1960 konden mededelen de droomvijver te Hoensbroek is officieel geopend. Thans publiceren wij een foto van dezelfde vijver maar zoals de voorzitter van Haal op de heer F J Hilgers het uitdrukt door koning thialf omgetoverd toteen droom schaatsvijverRond kerstmis 1961 bezochten ruim 8200 liefhebbers van de ijssport deze unieke vijver die savonds sprookjesachtig was verlicht In het waterarme Zuid Limburg is deze 5 ha grote vijver een welkome attractie gebleken en het leden tal van Haal op is in 3 jaar tijds van 150 leden gegroeid tot 475 senioren en 150 jeugdleden In financieel opzicht is dit project van fl 60.00,- een groot succes geworden Dit moge blijken uit het feit dat Haal op einde 1962 alle geleende gelden onder dank zal terugbetalen Hierover wordt elders in dit blad onder het verenigingsnieuws van Hoensbroek nader mededeling gedaan Allen die aan het tot stand komen hier van hebben bijgedragen kunnen grote voldoening hebben van hun medewerking .Wij feliciteren haal Op met dit succes en wensen de vereniging veel geluk en voorspoed met haar Droomvijver

Koning winter schiep fraaie ijsbaan in hoensbroek

Schaatsliefhebbers hebben volle ruimte
Hoensbroek 28 december : Vorst thialf houdt deze winter hof op de Droomvijver te Hoensbroek Elke dag ontvangt de winterkoning hier duizenden enthousiaste schaatsliefhebbers en de vorst geeft met een royaal gebaar de grote ijsoppervlakte vrij van smorgens 9 tot des avonds 10 uur Dankbaar maken zeer velen uit de Mijnstreek van deze gastvrijheid gebruik Het bestuur van de hengelvereniging haal op dat gedurende het groot deel van het jaar als gastheer optreedt voor vissers uit Hoensbroek en de wijde omtrek verzorgt ook thans op onberispelijke wijze haar gasten Vooreerst hebben snelle bezems van de vereniging prachtige banen geschapen en zelden zullen Limburgse ogen een dergelijke ijsvlakte hebben gezien De buitenbaan is 700 meter lang terwijl de binnenbaan 600 meter meet Rond het eiland is nog een baan van een halve kilometer ontstaan Bovendien zijn links en rechts gezellige hoekjes gereserveerd voor beginnelingen en voor liefhebbers van glij partijen Het ijs wordt de gehele dag gecontroleerd en elk scheurtje krijgt aanstonds een beurtje Zo blijft de oppervlakte van de Droomvijver effen als een biljartlaken en kunnen de schaats enthousiastelingen zich naar harte lust uitleven Om de pret tot laat in de avond te laten voortduren werpen na het invullen van de schemering 10 grote schijnwerpers hun lichtbundels over de ijsvlakte Ten einde de schaatsenrijders ook lichamelijk staande te houden heeft Haal Op een restaurant opgericht waar snert en warme worstjes te verkrijgen zijn Op de vijver is tevens een reparatie inrichting gevestigd waar kleine nieuwigheden te koop zijn en waar mankementen aan schaatsen aanstonds kunnen worden hersteld bovendien is gezorgd voor bijpassende muziek

Plaats voor duizenden
Begonnen op 24 december werd donderdag avond de 5000 ste bezoeker genoteerd Op woensdag waren er 2600 bezoekers die meer hadden dan nodig om hun baantje te trekken Zelfs bij een dubbel zo grote bezetting is er nog geen sprake van een te dichte bevolking . De honderden autos die elke dag en avond nabij het kasteel te vinden zijn hebben een voldoende parkeerruimte en brengen de liefhebbers tot aan de ijsbaan We hebben een ogenblik gevreesd voor de vissen die de gehele dag en uren van de avond zodicht onder de mensenvoeten moeten leven .Men heeft ons de verzekering gegeven dat het deze waterbewoners aan niets mankeert en dat ze warm en nat zijn opgeborgen Alleen bij zware sneeuwval moeten er maatregelen genomen worden

Als de dagen weer gaan lengen

Dat het oude spreekwoord Als de dagen lengen gaat de winter strengen, vaak maar al te waar is, daarvan getuigt menige late maar pittige winter uit onze herrinering.En nu willen wij in het midden laten hoe u over een echte vaderlandse winter denkt, ons oordeel , en dat van velen met ons valt voor dat jaargetijde niet erg gunstig uit. Het vriest het dooit het sneeuwt het ijzelt maar ….Het wintert niet.We zijn eens nagegaan welke moeilijkheden zo’n winter voor ons bedrijfzoal kan hebben en welke maatregelen getroffen waren, om een plotselinge optredende gladheid of een onverwacht paksneeuw het hoofd te bieden.

error: Content is beschermd !!
Scroll naar boven