WEDSTRIJDREGELEMENT

WEDSTRIJD REGELEMENT H.S.V HAALOP 2020
Er zijn 28/25 plaatsen beschikbaar.
Deze 28/25 nummers worden bij alle lotingen gebruikt ongeacht de aantal deelnemers
Loting begint 1,5 uur voor de wedstrijd .
Eerste signaal voeren en vissen. Tweede signaal einde wedstrijd, vis die opdat moment tijdens het eindsignaal of net ervoor is gehaakt telt nog mee
3) MATERIAAL
Er mag gevist worden met een vaste hengel van maximaal 10 mtr + 5 mtr lijn of met een
Feeder hengel.Aanbeet registratie op de tup. Weerhaak loze haak
Bij Feeder wedstrijden moet er recht voor zich uit gevist worden ( 90 gr. t.o.v kade )
tot max de helft van de vijver ( eiland uitgezonderd ).Gevlochten lijn verboden.
De 2 fijnmazige leefnetten ( min 2,5 mtr ) dienen voor aanvang van de wedstrijd verplicht in het water te liggen. (voor kleine en grote vis ). Onthaakmat verplicht.
4) VOER EN AAS
2 kg gebruiksklaar voer (incl. granen,pellets,epc) per wedstrijd.Max 0,5 liter witte
maden,wormen of casters per wedstrijd. Verre de vase in iedere vorm verboden.
Wedstrijd affiche kan afwijken en is bepalend.
Bij open wedstrijden is het gebruik van wormen en verse de vase verboden.
Voer of aas mag alleen per voerkorf getransporteerd worden bij Feeder wedstrijden.
5) WEGING
Onthaak mat zal bij de weging aangeboden worden voor onder het weegnet.
Maximaal gewicht per leefnet is 20 kilo. Boven de 25 kilo telt het net niet mee.
Bij wedstrijden of meerdaagse wedstrijden wordt de uitslag bepaald door elke
deelnemer een aantal punten toe te kennen voor het gevangen gewicht.
Bij gelijk aantal punten telt eerst het hoogste gewicht -aantal -laagste nr: .
Degene met het minste aantal punten wordt de winnaar.Alle vis telt.
6) ALGEMEEN.
De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, met uitzondering van diegene die
verhindering voor aanvang van de wedstrijd bij het wedstrijdcommissie kenbaar
gemaakt te hebben. Bij onweer wordt door de wedstrijdleiding beslist of er na een
pauze wordt door gevist of definitief wordt gestopt.
Klachten, misdragingen of onregelmatigheden onder mekaar zo spoedig mogelijk
melden bij de wedstrijdcommissie of het bestuur.

H.S.V. HAAL OP of het bestuur van H.S.V. Haal op is nooit aansprakelijk voor schade
ontstaan door of aan deelnemers van de wedstrijd ongeacht de oorzaak.
Op punten waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur

Scroll naar top